Search

ÖNCÜ KADINLAR ÖNCÜ STK’LAR

Projenin Amacı
Projemizin genel amacı, kadınların sosyal, kültürel, ekonomik hayatta ve aile yaşamındaki rollerinin güçlendirilmesi, kadının ve aile kurumunun statüsünün yükseltilmesidir.
Projemizin özel amacı kadın STK’ların oluşturduğu 1995 yılında kurulan Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP işbirliğiyle;
– Kadın ve aileye yönelik faaliyetleri bulunan STK’lar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği zemini yapılandırmak, kadın STK’ların kapasitesini yükseltmek ve bu modelin uygulanması için gerekli tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek,
– Toplumsal sorunların çözümünde STK’ların güçlerini birleştirerek kaynaklarını efektif kullanmaları ve deneyim paylaşımı yapmalarını sağlamak,
– Aile yaşamına, öz değerlerine duyarlı, geleceğin dünyasını inşa eden kadınların sivil alanda aktif rol almalarını sağlamaktır.
Projenin Hedefleri
– İstanbul’da faaliyet gösteren kadın STK’lar arasında düzenli, sürdürülebilir bir zeminde iletişim, istişare, kalıcı diyalog, işbirliği zemini oluşturmak,
– Kadın STK’ların kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamak
– İstanbul’da faaliyet gösteren en az 100 kadın STK’nın katılacağı dijital bilgi akışı ortamları kurmak
– Kadın, aile ve kadın STK’larla ilgili bilgi ve fırsatların kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak
– Yapılan çalışmaları belgelemek, oluşturulan modeli kitap haline getirmek.
Her ayın son Çarşambası gerçekleşecek olan seminer programlarıyla STK’larla;
– STK’ların kurulması, yönetilmesi için mevzuat ve pratik bilgilerin paylaşılması
– Gönüllü yönetimi ilkeleri, STK’larda profesyonel ekip oluşturma
– Sekretarya yönetim ilkeleri
– Karar alma süreçlerine katılım, lobicilik ve ilişki geliştirme
– STK’larda sürdürülebilirlik, şeffaflık, bağımsızlık gibi konuların işlenmesi planlanmaktadır.