Search

AİLEMİZ-P

ailemiz_p_logo

AİLE ODAKLI MEDYA İZLEME VE DEĞERLENDİRME PROJESİ (AİLEMİZ-P)

 Amacımız, bilinçli medya izleyicisi oranını artırmak, toplumun taraflarını temsil eden sivil bir inisiyatif oluşturmak, bireylerin ilgili kişi/kurum/kuruluşlara yayınlarla ilgili olumlu/olumsuz tepkilerini göstermelerinde rehberlik etmek, böylece öncelikle çocuklar olmak üzere aile kurumunu korumak, desteklemek ve değer kaybını önlemektir.

 

Projenin Hedefleri:

 1. Proje kapsamında en az 50 STK ile işbirliği yapmak,
 2. İşbirliği yapılan STK’ların en az bir Proje Grubu ve Alt Gruplar oluşturmalarını sağlamak,
 3. Gruplar ve Alt Gruplar kanalıyla en az 2500 kişiye ulaşmak, hedef kitlenin televizyon yayınlarıyla ilgili olumlu / olumsuz tepkilerini; ilgili yayın kuruluşu, yapımcı, sponsor firma, kamu kurumu ve diğer mercilere iletmelerine rehberlik yapmak,
 4. 50 eğitmen yetiştirerek 5.000 kişiye Bilinçli Medya İzleyiciliği eğitimi vermek.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler

 1. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalandı.
 2. T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından “2013 Yılı için Yardım Yapılacak Proje Konuları” içinde “  Aile ve Kültürel Değerlerin Korunmasına  Yönelik Projeler” kapsamında hibe almaya hak kazandı.
 3. Ailemiz- P kapsamında el broşür metni hazırlanarak 5000 adet bastırıldı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen programlarda katılımcılara dağıtıldı.
 4. 29-30 Ocak 2014 tarihlerinde 11 ilden 58 STK temsilcisinin katılımıyla “Düşlediğimiz Medya İçin Ailemiz-P Çalıştayı” düzenlendi. Programda tebliğ sunumları ve proje tanıtımı yapıldı. Bilinçli medya izleyiciliğinin artması ve temiz medya ve temiz toplum için görüş alışverişi yapıldı.
 5. İstanbul içinde işbirliği yaptığımız STK’lardan gelen talepler üzerine proje sunumları gerçekleşti.
 6. Türkiye genelinde (İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Konya, Malatya, Samsun, Karaman) işbirliği sözleşmesi yapılan kurumların kanalıyla, illerdeki STK’lar, Kültür Merkezleri, Eğitim Kurumları, Üniversitelerde tanıtım programları gerçekleşti. Daha makro alanda anlatabilmek ve yaymak amacıyla ulusal ve yerel TV Radyo kanallarında proje hakkında bilgi verildi.
 7. Türkiye’nin değişik illerinden 50 STK ile işbirliği sözleşmesi imzalandı.

(Detaylı Bilgi İçin: www.ailemizprojesi.org )

 

**Ailemiz-P Semineri talep eden STK’lar İKADDER Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilir.