Search

BİZ KİMİZ

İSTANBUL KADIN VE KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ / İKADDER

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği İKADDER bir grup gönüllü kadının 1970’li yıllarda çıktığı hizmet yolculuğu Hanımlar İlim ve Kültür Derneği, Şefkat Vakfı, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği, Felakette Acil Yardım Derneği, Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu gibi bir çok kuruluşun çalışmalarının temelini oluşturdu. Öz değerlerimizle modern yöntemleri buluşturan bu kuruluşlar, iletişim, istişare ve işbirliği zemininde çalışmalarını yürüttüler.
2006 yılında kurulan İKADDER’in ilkeleri de bu ruhun devamı niteliğindedir. İKADDER, İstanbul’da çeşitli alanlarda topluma hizmet veren kadınlar ile gönüllü kadın kuruluşlarının başkanları, üyeleri ve gönüllülerinin bir araya gelmesi ile kuruldu. Derneğimiz küresel düşünüp, toplumsal sorunlara yerel, özgün çözümler üreten kuruluş ve gönüllü kadınların buluşma adresi oldu.

VİZYONUMUZ

Farklılıklara saygı zemininden hareketle, ülkemizden başlayarak, sürdürülebilir barış, refah ve mutluluğun yaygınlaştığı, sorunları işbirliği ve dayanışma ile çözebilen STK’ların yer aldığı bir dünya.

MİSYONUMUZ

STK’ların kendi aralarında, diğer kişi ve kuruluşlarla iletişim, istişare, işbirliği modelleri geliştirerek, özellikle Gönüllü Kadın Kuruluşlarının, kadının ve ailenin statüsünü yükseltmek için çalışmalar yapmak.

KATILIMCISI OLDUĞUMUZ VE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİMİZ PLATFORMLAR

 Türkiye Aile Platformu (TÜRAP)
 Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP)
 Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu (T-STK ÇOGEP)
 STK Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu (TÜGAP)

 

PROJELERİMİZ
Aşağıda kısa tanıtımını sunduğumuz projeler, Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP)’ın katılımcısı 54 kuruluş tarafından desteklenmektedir.

1. UYMA! Projesi (Aile ve Gençleri Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığından Koruma Projesi):
Amacı: Başta yoksullar olmak üzere, gençleri ve aileleri madde kullanımı ve bağımlılıktan koruma çalışmalarına yardımcı olmaktır.
Hedef Kitle:Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışanları ve gönüllüleri.

2. EVTEM Projesi (Ev ve Evlilikte Temel Bilgiler Projesi)
Amacı: Evlilik öncesi ve genç evlilere (kadın/erkek) iletişim, sağlık, hukuk, iktisat, estetik, dekorasyon vb. konularda bilgi vererek; mutlu, sağlıklı, sorun çözme yeteneğine sahip, gelişmeye hazır bireyler olmalarına zemin hazırlamaktır.
Hedef Kitle: Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışanları, gönüllüleri ve halk.

3. Kadın Sivil Tolum Kuruluşlarını Destekleme Projesi
Amacı: Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının statüsünü yükseltecek eğitim seminerleri düzenlemektir.
Hedef Kitle: Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışanları, gönüllüleri.

4. 3G Projesi (Gençlerle Geleceğe Gidiyoruz)
Amacı: İstanbul’da gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların koordinasyonunu sağlayarak, gençler arasında iletişim, istişare, işbirliği, dayanışma ve ortak etkinlik zemini hazırlamak; güvenli sosyal yaşam veetkinlik alanları oluşturmak; böylece ruhen, bedenen ve sosyal açıdan sağlıklı, öz değerlerine saygılı, sorumluluk bilinci taşıyan nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hedef Kitle: İstanbul’da proje kapsamında; işbirliği yapılan kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları, 14-
25 yaş arası gençler.

5. KSEP (Kadın Sağlığı ve Eğitim Programı)
Amacı: Kadının ailede ve toplumda güçlendirilmesini sağlamak.
Hedef Kitle: 18-49 yaş kadınlar ve 18 yaş altı evli kadınlar

 6. Ailemiz-P (Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi)
Amacı: Bilinçli medya izleyicisi oranını artırmak, toplumun taraflarını temsil eden sivil bir inisiyatif oluşturmak, bireylerin ilgili kişi/kurum/kuruluşlara yayınlarla ilgili olumlu/olumsuz tepkilerini göstermelerinde rehberlik etmek, böylece öncelikle çocuklar olmak üzere aile kurumunu korumak, desteklemek ve değer kaybını önlemektir.
Proje kapsamında T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalandı. Ayrıca T.C. İçişleri Bakanlığı hibe desteği almaktadır.
Hedef Kitle: Türkiye geneli ve vatandaşlarımızın yaşadığı diğer ülkeler