Search

GENÇLERLE ÇÖZÜM ODAKLI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJESİ/GENAP

Projenin amacı;

  • Sığınmacı gençler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençleri ortak çalışma zemininde buluşturarak,  Türkiye’de kamp içinde veya kamp dışında yaşayan sığınmacı gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi,
  • Toplumsal uyum süreçlerinin desteklenmesi, farklılıklarını zenginlik olarak ortaya koyabilecekleri, dil ve kültür eksenli sosyal alışveriş ortamlarının geliştirilmesi,
  • Sorunun nesnesi değil,  çözümün bir parçası olarak kabul edilebilmeleri için saha araştırması yaparak, sığınmacı gençlerin sorunlarının ortaya koyulması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Projede ayrıca Türkiye’de yaşayan sığınmacılar ile ilgili kamuoyunu olumsuz etkileyen ayrımcı bir dilin kullanılması ve ötekileştirmenin önüne geçilmesi için bir kamu spotu hazırlanarak kamuoyundaki bu yargının değişmesi hedeflendi.

Hedef Kitle:

Projenin üç düzeyde hedef kitlesi bulunmaktadır. Birincil hedef kitle, Araştırma Ekibi olarak belirlendi.

– Ülkesinde yaşanan iç savaş neticesinde Türkiye’ye göç eden 5 sığınmacı genç kız,

– Sığınmacılar konusunda duyarlı, farkındalık düzeyi yüksek, üretken, sorumluluk sahibi Türkiye vatandaşı 5 genç kız. Hedef kitlenin 19–28 yaş arasında olması hedeflendi. Projenin ikincil hedef kitlesi, asıl faydalanıcı durumunda olanlar sığınmacı gençlerdir. Sığınmacı gençler olumsuz yaşam koşullarıyla boğuşmakta, eğitim ve diğer sosyal haklardan yeterince istifade edememektedir. Üçüncül hedef kitle, toplumumuzdaki her bireydir. Proje çıktıları, araştırma sonuçları sığınmacı sorununun çözümüne katkı sağlayacağı için tüm toplum nihai faydalanıcı olarak projeden istifade etti. Projede sığınmacı gençlerin mevcut durumunun araştırılması, yaşam koşullarını iyileştirecek önerilerin geliştirilmesi ve bu sahada çalışacak kurum ve kuruluşlar için veri sağlanması amaçlandı. Araştırma sürecinin gençler tarafından yürütülmesi, bu gençlerin bir kısmının da sığınmacı olması planlandı.

Proje süresince gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında genç sığınmacıların sorunlarına ve çözüm önerilerine odaklanan bir kamu spotu hazırlandı.

Kamu spotunu izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=sNpZVoWG3s4

GENAP KAPANIŞ TOPLANTISI

 

“Gençler İle Çözüm Odaklı Araştırma Geliştirme Projesi/GENAP” kapanış toplantısı 26 Nisan 2018 tarihinde Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA’da proje araştırma ekibi ve gençlik alanında çalışan STK’ların katılımıyla gerçekleşti. Programda; proje boyunca yürütülen araştırmanın verileri paylaşıldı. Proje kapsamında hazırlanan kamu spotu görsel sunum eşliğinde katılımcılara izletildi. Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından “Türkiye’deki Suriyeliler ve Toplumsal Uyum Meselesi” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Adıgüzel, dünya üzerindeki genel göç hareketlerinden bahsederek; dünyada nasıl bir göç hareketliliği yaşanıyor? Suriyeliler bu göç hareketliliğinin neresinden etkileniyor?, Türkiye olarak bu durumdan nasıl etkileniyoruz? sorularına açıklık getirdi. Program, projeye katkı sağlayan araştırma ekibine sertifika ve ödül takdiminin ardından sona erdi.