Search

İKADDER 2. ULUSLARARASI STK FUARI’NDA

 

İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın (TGTV) iş birliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren  “2. Uluslararası STK Fuarı” 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

35 ayrı ülkeden gelen 163 sivil toplum kuruluşu ve misafir STK’ların katılım sağladığı programda İKADDER olarak iştirak edildi.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, YTB, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, AFAD, Kızılay, Diyanet Vakfı, AA gibi önemli kuruluşlarla yurt içi ve yurt dışından önemli STK’ların arasında iletişim ve sürdürülebilir proje işbirliğinin hedeflendiği fuara on bin kişiden fazla ziyaretçi katıldı. İKADDER, stantta gelen ziyaretçilere proje ve çalışmaları aktararak iletişim, istişare işbirliği zemininde buluştu.

Fuarda Asya-Pasifik’ten Güney Asya ülkelerine, Orta Doğu’dan Körfez ülkelerine, Afrika ve Sahraaltı’ndan Avrupa ve Amerika’ya uzanan geniş bir perspektifte dünyanın hemen her tarafından katılım sağlayan STK’lar tarafından etkinlik boyunca faaliyetler ve projeler paylaşıldı.

Fuar beraberinde saha içinden önemli isimlerin sunumlarıyla Arakan, Doğu Türkistan, Keşmir, Irak, Suriye, Yemen, Mısır, Afrika ve Balkanlar gibi coğrafyamızın değişik bölgeleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. İnsani yardım, mikro-finans, Türkiye bursları, STK’larda kapasite gelişimi gibi teknik konular üzerine paneller tertip edildi.

İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol tarafından fuarın 2.günü “Uluslararası Sahada Kadın ve Aile Çalışmaları Kapsamında Etkin İşbirliği ve Yeni Yöntem Arayışları” başlıklı tebliği sunuldu.

 

 

Uluslararası Sahada Kadın ve Aile Çalışmaları Kapsamında 

Etkin İşbirliği ve Yeni Yöntem Arayışları 

  

Funda OZAN AKYOL 
İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) Yönetim Kurulu Başkanı  

STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) Genel Koordinatörü  

 

 

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER), STK’ların kendi aralarında, diğer kişi ve kuruluşlarla iletişim, istişare, işbirliği modelleri geliştirerek özellikle Gönüllü Kadın Kuruluşlarının, kadının ve ailenin statüsünü yükseltmek için çalışmalar yapmak amacıyla 2006 yılında kuruldu. İKADDER bu deneyimi ile Türkiye genelinden birçok platformun kurulmasında öncü oldu. Bu Platformlardan biri olan STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP),Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden aile ve aile bireylerine yönelik çalışan STK’ları iletişim, istişare ve işbirliği zemininde buluşturmaktadır.  Bu bildiri İKADDER’in ve TÜRAP’ın sahadaki deneyimleri doğrultusunda hazırlanmıştır.  

Ülkemizde STK’ların gelişim süreci değerlendirildiğinde köklü ve etkin bir gelenek olan “vakıf” kültürünün bugün yerini modern bir kavram olan Sivil Toplum Kuruluşlarına bıraktığını görmekteyiz. Vakıflar geçmişte medeniyeti inşa ederken STK’lar bugün yetkinlik düzeyleri doğrultusunda uluslararası gündemi etkileyebilmektedir.   

STK’lar devlet ve özel sektörden sonra üçüncü sektör olarak da adlandırılmaktadır.  Ancak uluslararası saha açısından değerlendirildiğinde devletlerin birbirleriyle ilişkileri veya özel sektörün diğer kurumlarla bağlantılarının yanında STK’ların uluslararası iletişim ve işbirliğinde son derece zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Hem devletler hem de özel sektör çıkar odaklı ilişkiler geliştirirken Sivil Toplum Kuruluşları amaçları doğrultusunda insan hakları, çevre, kalkınma, sağlık, barış, gıda vb. alanlarda toplumsal değer oluşturabilmektedir. Bu hizmetlerin yaygınlaşması ve sürdürülebilirliği uluslararası destek görmesi ile de doğrudan ilgilidir.  

İslami değerleri yaygınlaştırabilmek, farklı coğrafyalarda yaşanılan acıları dindirebilmek için yola çıkan kuruluşların uluslararası sahada ne kadar etkili olduğu önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmaya ne kadar katkı sağlayabiliyoruz? İslami değerlerle hizmet veren kaç kuruluşuz? Hangi ülkelerde, hangi başlıklarda çalışıyoruz? Var olan tecrübe ve birikimimizle farklı ülkelerdeki kardeşlerimize nasıl katkı sağlayabiliriz? Savaş, terör veya kıtlıkla mücadele eden mazlumlar için neler yapabiliriz? Bizleri ilgilendiren uluslararası sözleşmeler hangileri? Bu sözleşmeler ve uluslararası kurumların yaptırımları, politikaları bizi nasıl etkiliyor?  

Yapay zekâ tartışmalarının yapıldığı, ölümsüzlüğün sözde formüllerinin arandığı, dileyenin tek bir tuşla her türlü suça ve günaha ulaşabildiği bir ortamda biz aslında çok kolay olan bu sorularımıza cevap bulamıyoruz.  

Buradaki en temel sorunun ne olduğunu belirlemek için gelin bir sosyal deney yapalım. Şimdi dışarı çıkalım ve önümüze gelen ilk 50 kişiye “açlık çeken bir aile için gıda yardımı olarak 50 TL” isteyelim. Bir bağış makbuzu veya herhangi bir belgelemeye bile gerek duymadan bağış toplayabileceğimizi göreceksiniz.  

Bir kere daha sokağa çıkalım. Bu sefer gündemimiz İslam toplumlarını bir Sivil Toplum Kuruluşu etrafında toplayarak etki alanlarını genişletmek olsun. 50 kişi ile değil 500 kişiyle görüşelim. Talebimizin zihinlerde somutlaştırılamadığını göreceğiz. Bu uzun vadeli işe, bu davaya insanları inandırmakta güçlük yaşıyoruz. 

Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan hareketle özelde kadın ve aile, genelde tüm konu başlıklarımızda kapsayıcı, nitelikli ve sürdürülebilir çalışmalar yapabilmek, biraz önce bahsettiğimiz davamızı somutlaştırabilmek için aşağıdaki başlıklara odaklanabileceğimizi düşünüyoruz. Tebliğimizde bu başlıkların her birini tek tek örneklendirerek açıklamaya çalışacağız.  

Etkin iletişim için sürdürülebilir mekanizmalarının oluşturulması: Ortak çalışmalar yapabilmenin ilk adımı iletişim kurabilmekten geçer. Bunu sağlamak için reel veya sanal ortamda Platformlar veya Birliklerin oluşturularak yaygınlaştırılması, kolay ulaşılabilir ve güncel veri tabanlarının oluşturulması gerekmektedir.  

Çalıştay ve atölyelerle işbirliği ağlarının inşa edilmesi: Konferans, sempozyum vb. programlar günlük hayatta ulaşamayacağımız kitleleri tanımamızı sağlamaktadır. Ancak derinlemesine ilişki geliştirmemiz ve işbirliğine dönüştürebilmemiz için küçük odak gruplarının bir araya gelmesi gerekmektedir. Özellikle kadın ve aile meselelerin ele alınacağı eşitlik adına modernizmin, din adına çarpık töre ve geleneklerin aileye aile bireylerine (kadın, erkek, çocuk/genç, yaşlı, engelli) biçtiği rollere, aile fertlerini ve aile kurumunu olumsuz olarak etkileyecek her türlü fikir, eylem ve ayrımcılığa karşı ortak duruş sağlayabilmek için bu işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.  

İDSB’nin düzenlediği fuar benzeri organizasyonların ritmik olarak gerçekleştirilmesi. 

Uluslararası gündemin takip edilmesi, uluslararası gündemi etkilemeye yönelik çalışmalar yapılması, uluslararası kurumlar nezdinde akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi, bu kurumlarda etkin lobi yapmak hususunda bir dayanışma sergilenmesi. 

İslam kardeşliğini vurgulayan çalışmaların sayısının artırılması 

Batının edebiyat, sinema, müzik vb. alanlardaki hakimiyetinin kırılması ve bu alanda değerlerimizi yansıtan özgün çalışmalar yapılması.  

İslam ülkeleri ile iletişimde maalesef ortak dilimiz olan İngilizce veya Fransızca’nın hakimiyetini kırabilmek için farklı yabancı dilleri öğrenmeye yönelik özel, pratik programların oluşturulması, yurt dışı staj imkanlarıyla desteklenmesi. 

Sivil Toplum alanında özellikle gençleri ve kadınları hedefleyen değişim programlarının organizasyonu. 

İyi uygulamaların transfer edilebileceği mekanizmaların oluşturulması, ilk etapta özgün proje yarışmalarının hazırlanması, ilerleyen dönemler için kalıcı etki oluşturabilen projelerin mali olarak destekleneceği hibe programları açılması. 

Sivil Toplum alanında deneyimli gönüllü veya personellerin başarılı çalışmalarını farklı bir ülkede de gerçekleştirmesi ve kalıcı bir sisteme dönüştürmesini sağlayacak rotasyon programlarının oluşturulması. 

Üniversitelerde uluslararası öğrenci kabulünü de içeren lisans veya lisanüstü programlarının açılması. 

STK Liderleri veya Yöneticilerine yönelik ülke ziyaretlerini içeren de özel programlar düzenlenmesi. 

 

 

          

  
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir