Search

GELAP

STK’LAR GELECEĞİN LİDERLERİNİ ARIYOR PROJESİ

İKADDER, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında “STK’lar Geleceğin Liderlerini Arıyor Projesi” ile hibe almaya hak kazandı.
Altı ay sürecek proje, Türkiye genelinden İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Samsun, İzmir ve Diyarbakır illerinde yürütülecektir.

Projenin Amacı
Yaşadığımız çağın ve coğrafyanın sorunlarına çözüm üretilmesinde STK’ların rolü ve önemi tartışılmaz bir gerçektir. Ulusal ve uluslararası alanda STK’lar toplumların itici gücüdür. Yasal süreçlerden, sanata, sağlık sektöründen eğitime kadar birçok alanda öncü STK’lar toplumu dönüştürecek önemli bir potansiyel kaynağıdır. Bu STK’larda nitelikli genç kadroların varlığı sosyal sorunların çözümü, hizmetlerin devamlılığı ve geleceğin inşası için son derece önemlidir.


genclik-ve-spor-bakanligi-logoÜlkemizde 2014 resmi rakamlarına göre faal dernek sayısı 100.381, faal vakıf sayısı 447.774’tür. Bunların arasında gençlik ve gönüllülük alanında hizmet veren birçok kurum bulunmakla birlikte gençlere uygulama/staj imkânı sunan çalışmalar sınırlıdır. Teorik bilgiler ancak uygulama çalışmaları ile yerleşmektedir. Bu kapsamda Projemiz ulusal ve uluslararası alanda deneyimli iki STK (İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA) ile gençlere bu imkânı sağlayacaktır. Katılımcılar bu projenin sonunda kendilerini geliştirebilmek için gerekli yöntemler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.

Bu çerçevede gençlere şu imkânlar sağlanacaktır:
1. STK’ların ulusal ve uluslararası bağlamda rolü ve önemi
2. Vakıf yapılanması ve mevzuatı ile ilgili deneyim paylaşımı ve uygulama
3. Dernek yapılanması ve mevzuatı ile ilgili deneyim paylaşımı ve uygulama
4. Platform yapılanması ile ilgili deneyim paylaşımı ve uygulama
5. STK’larda iletişim ve gönüllü çalışma
6. STK’ların sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli araçlardan olan İktisadi İşletme’lerin yapılanması ve uygulama
7. Alanda yapılan yardım faaliyetlerinde görev alma
8. Ulusal ve uluslararası savunuculuk faaliyetleri
9. Tecrübeli STK Yöneticileri ve aktivistleri ile deneyim paylaşımı
10. Edindikleri staj tecrübesini illerdeki STK’larda uygulama fırsatı
11. Proje sürecini tamamlayan gençlere sertifika sunumu
Proje ile Türkiye’nin farklı yerlerinden gençler ekonomik, coğrafi veya kültürel farklılıklarının ötesinde ortak bir çalışma paydasında buluşturulacaktır. Karşılıklı diyalog ortamında, deneyim paylaşımı ve özgün bakış açıları desteklenecektir. Bilgiye ulaşma ve deneyim artırmada daha dezavantajlı olan Diyarbakır ve Samsun’daki gençlere sosyal hayata katılma, bölgelerinde genç lider olma potansiyeli imkânı sağlanacaktır. Böylece kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisi ortadan kaldırılacak, bir öğrenme aracı olarak birleştirici bir vasıta olarak kullanılması sağlanacaktır.
Özetle proje katılımcıları, deneyim kazanarak STK alanında bilgi ve becerilerinde meydana gelen artışla STK’larda gönüllü veya profesyonel olarak istihdam edilme olanağını bulacaktır. STK’ların ihtiyacı olan hizmet odaklı lider vasfı taşıyan nitelikli insan gücü ihtiyacı karşılanacaktır.
Projenin ortakları: Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA/İstanbul), Türkiye Gençlerarası İletişim Platformu(TÜGAP/İstanbul), İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İMHAD/İzmir), Gülnihal Derneği/Diyarbakır, Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği (HANDER/Samsun)

Projenin Gerekçesi
Proje, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programının hedefleriyle doğrudan ilgilidir. Gençlere STK’larda sunacağı staj, uygulama, deneyim paylaşımı ve çalıştayla aşağıdaki hedeflerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlayacaktır:

  • Gençleri temel haklar, yerel ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin işleyişi konusunda bilgilendirecek;
  • Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve gönüllülük bilincinin yaygınlaşmasını sağlayacak
  • Farklı yasal statülerdeki (Dernek, Vakıf, Platform) STK’ların çalışma biçimleri, işleyişleri ile ilgili uygulama fırsatı tanıyacaktır.
  • Gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine yardımcı olunacak, duyarlılık ve farkındalıkları arttırılacaktır.

Proje ayrıca; Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklenmesine; gençler arasında ortak bir amaç etrafında birlikte çalışma ve gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasına destek olacaktır.
Proje ile Türkiye’nin farklı yerlerinden gençler ekonomik, coğrafi veya kültürel farklılıklarının ötesinde ortak bir çalışma paydasında buluşturulacaktır. Karşılıklı diyalog ortamında, deneyim paylaşımı ve özgün bakış açıları desteklenecektir. Bilgiye ulaşma ve deneyim artırmada daha dezavantajlı olan Diyarbakır ve Samsun’daki gençlere sosyal hayata katılma, bilgiye ulaşma ve bölgelerinde genç lider olma potansiyeli imkanı sağlanacaktır. Böylece kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisi ortadan kaldırılacak, kültürel farklılıkların bir öğrenme aracı, birleştirici bir vasıta olarak kullanılması sağlanacaktır.
Katıldıkları uygulama çalışmaları ile deneyimlerini artıran gençler projeyi takip eden süreçte kendi yaşam alanlarında sosyal yapının organik bir parçası haline gelecek ve liderlik özelliklerinin pekişmesiyle bölgelerinde gönüllü çalışmalarının ilerlemesine katkı sağlayacaktır.
Gençlere sosyal sorunların çözümünde STK’ların önemi uygulamalı olarak aktarılacağı için demokratik yaşama katılımları konusunda motivasyon oluşturulacak ve aktif yurttaşlık bilinci teşvik edilecektir.