Search

İKADDER, KARAR ALMA MEKANİZMALARINA GENÇLERİN KATILIMI PROJESİ/KAMGEP İLE HİBE ALMAYA HAK KAZANDI

 

                                                                             

İKADDER,  Erasmus+ Gençlik Yapılandırılmış Diyalog-3.döneminde “Karar Alma Mekanizmalarına Gençlerin Katılımı Projesi/KAMGEP” ile almaya hak kazandı. Uluslararası saha yürütülecek proje 10 ay sürecektir. 

Projenin Amacı,

Ülkemizde gençlerin karar alma mekanizmalarında aktif yer alması için yasal zemin mevcuttur. Ancak uygulamalarda katılım kültürü yeterince yerleşmiş değildir. Projemiz çerçevesinde gençlerin karar alma mekanizmalarında etkili olabilmeleri için;

Sahip oldukları haklar konusunda bilgilenmeleri,

  • Siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımla ilgili farkındalık geliştirmeleri,
  • Avrupa’da gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası karar alma mekanizmalarına katılımı konusunda yerinde incelemeler yapmaları hedeflenmektedir.

Projenin Hedefleri:

Projemiz, “Yapılandırılmış Diyalog Projeleri” kapsamında aşağıdaki başlıklarda Program ilkeleri ile uyum göstermektedir:

  • Gençlerin demokratik hayata katılımını teşvik etmek,
  • Gençleri karar alıcılar ile ortak bir zeminde buluşturmak,
  • Demokratik hayata katılım noktasında ihtiyaç duydukları bilgi ve farkındalığı kazanmalarını sağlamaktır.

Proje kapsamında ele alınan konular:

  • Gençlerin şehir hayatında kendilerini ilgilendirecek konu başlıkları başta olmak üzere karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak,
  • Ulusal düzeyde karar alma süreçlerine katılım,
  • Bir Avrupa ülkesinde gençlerin karar alma süreçlerine katılımlarının yerinde incelenmesi,
  • Çalışmaların raporlama süreci kapsamında Türkiye’de gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımın desteklenmesini sağlamak amacıyla politika belgesinin yazılması

Katılımcılar;

Uluslararası sahada çalışmaya ve savunuculuk yapmaya istekli, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilen, 19-29 yaş arası, tercihen lisans öğrencisi veya mezun, gelişime açık, gönüllü çalışmaların önemini içselleştirmiş, bu alanda çalışmayı hedefleyen bireylerdir. Bu projenin sonucunda elde edilen kazanımların farkında, temel insan hakları konusunda duyarlı ve karşısındakini ötekileştirmeden insan olarak kabul edebilen duyarlılıkta ve vicdanda bireyler proje çalışmaları yürütülmektedir. Projede gençlerin karar alma mekanizmalarında aktif yer alması için kamu ve sivil toplum kuruluşları birlikte hareket etmektedir. Bir ulusötesi çalışma ziyareti yapılacak, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı Avrupa örneği yerinde incelenecektir. Projenin bütün kazanımları kitap haline getirilerek dijital ortamda yaygınlaşması sağlanacaktır. Proje kapsamındaki tüm etkinliklere 170 gencin katılması hedeflenmektedir.

 
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir