Search

İKADDER XIII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Özdeğerlerimizle modern yöntemleri buluşturan STK’ların kendi aralarında, diğer kişi ve kuruluşlarla
iletişim, istişare, işbirliği modelleri geliştirerek, özellikle Gönüllü Kadın Kuruluşlarının, kadının ve ailenin
statüsünü yükseltmek için çalışmalar yapan İKADDER, “VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nı
gerçekleştirdi.
Ülkemizde ve tüm dünyada derinden hissedilen Corona Virüs Pandemisi, toplumlar üzerinde derin bir
etki oluşturdu, oluşturmaya devam ediyor. Sivil Toplum çalışmaları da bu eksende hem kesintiye uğradı,
hem de biçim değiştirdi. Bir kısmı djital dünyaya taşınan sivil toplum aktivitelerinin ruhunu kaybetmeden
devamlılığını sağlamanın bizim için bu dönemin en önemli konularından birisi olduğunu ifade etmemiz
gerekir.
Bu dönemin ikinci önemli konu başlığını, ülkemizdeki STK’ların uluslararası alanda savunuculuk yapabilmesi
için bir bilgi birikimi oluşturmak ve bunları ilgili kurumlarla paylaşmak olarak özetleyebiliriz.
Yine bu dönemde kamu-STK ilişkilerinde kapsayıcı bir sistem oluşturulması için çalışmalarımıza devam
ettik ve birikimimizi bir model önerisi haline getirerek ilgililere sunduk.
Kökleri 1970’li yıllara dayanan İKADDER; kadın, aile ve aile bireylerine yönelik çalışmalar yürütmeye,
projeler üretmeye devam ediyor. Ekte çalışmalarımızın kısa bir özetini takdim ediyoruz.
Bu süreçte katkı sağlayan tüm Yönetim ve Denetleme Asil/Yedek üye arkadaşlarımıza, derneğimizde
görev yapan personellerimize ve gönüllü çalışma konusunda yolumuzu açan, desteğini esirgemeyen kıymetli
hocamız Dr. Gülsen Ataseven’e şükranlarımızı arz ediyoruz.

Mart 2021 – Mart 2023 döneminde;

Yönetim Kurulu’nda Asil Üye olarak; Funda Akyol, Firdevs Tavukçu, Filiz Kurtoğlu,  Neyir Akbulut, Şerife Tuğçe Doğan;

Yedek Üye olarak; Hülya Azaklı, Hanzade Tosun, Feride Kurtulmuş, Habibe Keleş ve Eren Sözüer, Sultan Aydın Bakır
Denetleme Kurulu’nda Asil Üye olarak; Sevim Ardal, Cemile Çelen, Reyhan Özcan;

Yedek Üye olarak;
Müleyke Şahin, Fatmanur Çakır ve Ayşenur Koç seçildi.

İKADDER MART 2019-MART 2021 FAALİYET RAPORU