Search

STK’LAR VE KAMU GENÇLER İÇİN BULUŞUYOR PROJESİ/STK-KAGEP

Projenin Amacı:

– Ulusal/Uluslararası düzeyde çalışma yapan resmi/özel kurumlar, STK’lar, uzmanlar ve akademisyenlerle işbirliği yapmak, 
– İlgili Ulusal/Uluslararası çatı kuruluşlarda yer almak, 
– Eğitim programları, konferans, panel, sergi, gezi, sempozyum vb. faaliyetler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere Gözlemci ve Temsilcileriyle katılmak,
– Gençleri etkileyen tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların, şahısların gençlerle ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, reklamlar vb. yazılı ve görsel yayınları) izlemek, gençlere olumlu etkisi olan çalışmaları desteklemek ve ödüllendirmek, zarar veren faaliyet ve yayınlara bildiri, basın toplantısı vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak,
– Çeşitli sebeplerle aile kurumunun dışında kalmış çocuk ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirecek, onlara aile ortamının sıcaklığını ve güvenini temin edecek devletin ve STK’ların gerçekleştirdiği destek programlarını teşvik etmek, katkı sağlamak,
– Yapılandırılacak olan web sitesi kanalıyla STK, kamu, belediye ve gençler için bir başvuru kaynağı oluşturmak, 
– Bağımlılıkla mücadele, engelli gençler vb. spesifik alanlarda işbirliği modelleri geliştirmektir.

Projenin Gerekçesi:

 • Gençlik alanında çalışan STK’lar desteklenecek ve bilgilendirilecek, işbirliği zemini oluşturulacak;
  • Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesi geliştirilecek,
  • Gençlik alanında çalışan STK’lara sağlanacak destekle programın hedeflerinden olan:
  – Sosyal dışlanmayla mücadele edilecek, sosyal uyum güçlendirilecek,
  – Gençlerin madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak,
  – Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulması desteklenerek, özgüvenlerinin artmasına katkı sağlanacak vb.

 7 ay boyunca her ayın ikinci Salı günü Platform toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılarda gençlerle ilgili sorunlar, kuruluşların faaliyetleri, çözüm önerileri, en iyi uygulamalar vb. bir gündem çerçevesinde ele alınacaktır. Ayrıca bu alanda faaliyet gösteren STK’ların, kamu kurumlarının ve belediyelerin iletişim, istişare ve işbirliği zemininde buluşması ile programın diğer hedeflerinin gerçekleşmesine de dolaylı katkı sağlanacaktır. Platformun çalışma sahası kapsamında konusunda uzman isimlerden bilgilendirmeler alınacaktır.

genclik-ve-spor-bakanligi-logoT-STK_COGEP