Search

ULUSLARARASI KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA GENÇLİK PROJESİ

                                                                                                 

 

“Uluslararası Karar Alma Mekanizmalarında Gençlik Projesi” T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı/GPDP 2018/II programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Proje, 1 Ocak 2019-1 Kasım 2019 tarihleri arasında yürütülecektir.

Projenin Amacı;

Bir gençlik STK’sı ulusal bazda çok güçlü olsa bile kararları alan, politikaları oluşturan ve dünya genelinde yaygınlaştıran yapılanmalara karşı herhangi bir etki oluşturamamaktadır. Bu kapsamda uluslararası mekanizmaları tanımak, akredite olmak, etkilemek ve tüm bu süreçlerin sonunda uluslararası mekanizmaların gündemini belirleyecek güç olabilmek için STK’ların önünü açacak öncü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

İKADDER bu projeyle;

Gençlerin ve gençlik alanında çalışan kuruluşların uluslararası sahada etkin çalışmalar yapabilmeleri için;

  • Gençlik alanını kapsayacak şekilde uluslararası karar alma mekanizmalarının yapıları ve  çalışma yöntemlerinin tanınması, bağlantı geliştirme ve uygulama yapma zemini sağlanması,
  • Gençlik Politika Belgeleri, uluslararası sözleşmeler vb. materyallere toplu olarak ulaşılabilecek şekilde bir veri tabanı oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Projenin Hedefleri;

  • Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması,
  • Gençlerin ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasını destekleyerek özgüvenlerinin artmasına katkı sağlanması
  • Gençlerin kendilerine sunulan imkân ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi, gerekli katılım ve liderlik kapasitesine sahip olmaları konu başlıklarına katkı sağlayacaktır.

 

 

 

 
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir