Search

UYMA EĞİTİMİ

UYMA! Projesi
(Aile ve Gençleri Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığından Koruma Projesi)

Amacı: Başta yoksullar olmak üzere, gençleri ve aileleri madde kullanımı ve bağımlılıktan koruma çalışmalarına yardımcı olmaktır. Proje, direk halka seminer vermeyi değil, halkla birebir çalışmalar yapan STK’larda,  bilinçli personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Görsel ve yazılı medyada akademisyenlerin ve uzmanların dile getirdiği gerçekler göz önüne alındığında;
– Ülkemizde madde bağımlılığının her geçen gün yaygınlaştığı;
– Kullanım yaşının oldukça düştüğü;
– Kullanıcıların tedavilerinde yeterli merkez bulunmadığı ve merkez tedavilerinin de bağımlılığı önlemede çoğu zaman yetersiz kaldığı;
– Bilinç ve bilgi yetersizliğinin madde bağımlılığının artmasında önemli rol oynadığı bir kez daha görülecektir.
Buradan hareketle Uyma! Projesi kapsamında öncelikle dezavantajlı gruplara, bütün aile fertlerini kapsayacak şekilde bilgilendirme yapılarak süreç ve sonuçları takip edilmekte; böylece bilgisizliğin madde kullanımını tetiklemesi ile mücadele edilmektedir.
Bu noktada İstanbul’da sosyal hizmet alanında çalışan STK’lara çağrı yapılmakta, madde bağımlılığı ile mücadelede görev yapabilecek gönüllü/üye veya personellerini, proje eğitimlerine yönlendirmeleri talep edilmektedir.
UYMA! Projesinin etüt çalışmaları salt bilgi aktarımına dayanan çalışmaların madde bağımlılığını önlemede yeterli olamadığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda modeller geliştirilmiştir.  
Eğitmen eğitimine destek veren farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. (Psikiyatr Prof. Dr. İlhan Yargıç,  Sosyal Psikolog Doç. Dr. Osman Sezgin,  Sosyolog Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih Kılıçarslan, Başkomiser Zafer Ercan, Klinik Psikolog Mehmet Dinç)
Danışma Kurulu projenin farklı aşamalarında eğitici ve danışman olarak destek sağlamıştır.  
Hedef Kitle:Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışanları ve gönüllüleri.

*Eğitim talepleriniz için lütfen derneğimizle bağlantıya geçiniz.  

Eğitim Kapsamında:
– İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) yürütücülüğündeki UYMA kapsamında gönüllü eğitmenlere eğitici eğitimi düzenlendi.
– Uyma Projesi Gönüllü Eğitmenleri, 11 Ocak 2010 tarihinde  Hazar Derneği’nde; 18 Ocak 2010 tarihinde Mutlu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği merkezlerinde ebeveynlere yönelik bağımlılık konusunda bilgilendirme seminerleri sundu.
– 17-18 Mayıs 2010 tarihlerinde eğitmenlere yönelik seminer düzenlendi.
Eğitime katılan STK ve Kurumlar: Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, İkbal Derneği, SHÇEK ÜSKÜDAR, Günışığı Derneği, Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD D), İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER), Türk Kadınları Derneği, Şefkat Vakfı, Ben Ötesi Derneği, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği (HİKDE), Bayrampaşa Belediyesi, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği.
Eğitimde Serkan Düzenli “Bağımlılık ve Korunma Yöntemleri”; Sosyal Hzm. Uzmanı Fatih Kılıçarslan,“Madde Bağımlısı Ergenlerde Aile Terapileri ve Bir Olgu Sunumu”; Prof. Dr. İlhan Yargıç “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”; Uzm. Psikolog Mehmet Dinç “Gençleri Bağımlılıktan Korumada Önleyici Yaklaşımlar” başlıklı seminerleri sunmuşlardır.
– 12 Haziran 2010 tarihinde HİKDE’de Psikiyatri Asistanı Dr. Fatma Cengiz, “Bağımlılığa Yol Açan Ruhsal Sorunlar” başlıklı semineri sundu.
– UYMA eğitmenlerine, 16 Ekim 2010 tarihinde Uzm.Psk. Mehmet Dinç tarafından “Bağımlılıklar ve AnneBaba Tutumlarının Etkisi”; 23 Ekim 2010 tarihinde Uzm. Psk. İrem Can Süvarioğlu tarafından “Bağımlılık Yapıcı Maddeler; Sınıflandırılması, Kullanım Yolları ve Etkileri” başlıklı seminerler sunuldu.
– 27 Kasım 2010 tarihinde, HİKDE’de UYMA Projesi Gelişim Seminerlerinin dördüncüsü yapıldı.
– 13 Aralık 2010 tarihinde Uyma Projesi Gönüllü Eğitmeni Songül Albayrak’ın yaptığı organizasyonla İkbal Derneği Merkezinde Deniz Işıker ve Filiz Kurtoğlu tarafından bağımlılık konusunda bilgilendirilme yapıldı.
– 21 Aralık 2010 tarihinde Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği’nde Filiz Kurtoğlu tarafından hedef kitle bilgilendirildi.
– 25 Aralık 2010 tarihinde UYMA Projesi gönüllülerine yönelik Uzm. Psk. İrem Can SÜVARİOĞLU’nun konuşmacı olarak katıldığı “ Madde Bağımlılığı Önleme Çalışmaları” konulu bir seminer düzenlendi.
– Küçükçekmece Belediyesi’nden gelen talep doğrultusunda Yaşam Sevinci Girişim Grubu merkezinde on beş günde bir bilgilendirme seminerleri yapıldı.
– 15 Ocak 2011’de HİKDE merkezinde Uzm Psk. MEHMET DİNÇ’in konuşmacı olarak katıldığı “İnternet Bağımlılığı” konulu bir seminer düzenlendi. Programın sonunda Mehmet DİNÇ, çocuklar ve yetişkinler için doğru internet kullanımı üzerine hazırladığı “İNTERNET BAĞIMLILIĞI” kitabını imzaladı.
– 12 Şubat 2011’de İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) koordinatörlüğünde, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), Hanımlar İlim ve Kültür Derneği (HİKDE), Özlenen Çocuk Derneği (ÖZLENDER), Ev Kadınları Derneği (EVKAD) ve Genç İletişim Grubu işbirliği ile “Kadın STK’lar Ortak Etkinliği” gerçekleştirildi. Etkinlikte düzenlenen Gonca Programı (1424 yaş grubu) kapsamında UYMA Projesi semineri verildi.
– UYMA! Projesi Gönüllüleri, Günışığı Derneği’nden gelen talep doğrultusunda Mart 2011-Mayıs 2011 tarihlerinde gençlere ve ebeveynlere yönelik altı sunum gerçekleştirdi.
– Küçükçekmece Belediyesi’nden gelen talep doğrultusunda belediyenin yardım alan ailelerine yönelik, Yaşam Sevinci Grubu merkezinde ebeveynlere bağımlılık ile ilgili seminer verildi.
– 75.Yıl Gazi Mahallesi Toplum Merkezi’nde proje kapsamında seminerlerin birinci sunumu 30 Kasım 2011, ikinci sunumu 22/02/2013 tarihlerinde gerçekleşti.
– 13 Ocak 2012 ve 16 Mart 2012 tarihlerinde Mustafa Kemal Mahallesi Toplum Merkezi’ne UYMA Eğitimi verildi.
– 23 Haziran 2012 tarihinde UYMA Projesi gönüllü eğitmenlerinden Sema Kadıoğlu HİKDE’de ebeveynlere yönelik UYMA! Eğitim Semineri verdi.
– 22 Nisan 2014 tarihinde Gülnihal Derneği/Diyarbakır’da Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığında Gençleri ve Aileleri Koruma Projesi /UYMA kapsamında eğitim semineri vermiştir.
–    Ataşehir/İst. Kaymakamlığı “Bağımlığı Önleme” çalışmaları kapsamında koordinasyon üyeliğini yürütmektedir. Yapılan eylem planı çerçevesinde İKADDER eğitmenleri ilçede konu ile ilgili eğitimler verecektir.

Ayrıca:
·   TÜRAP Birimlerinden T-STK ÇOGEP’in  “Bağımlılık Komisyonu”  Koordinasyonu ve Genel Sekreterliği İKADDER tarafından yürütülmektedir.
·  İKADDER bağımlılıkla ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, konferans ve kongrelere bir temsilci ile katılmakta ve katkıda bulunmaktadır. (Üsküdar Üniversitesi, İst. Çapa Tıp Fakültesi Uluslararası C4 toplantıları, Yeşilay Cemiyeti tarafından oluşturulan “Türkiye Alkol Politikaları Platformu/ TAPP” toplantıları. İKADDER, TAPP’da Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.)