Search

UYMA

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) ; kadın STK’ların (dernek, vakıf ve girişim grupları) başkan ve yöneticilerinin kadın ve ailenin statüsünü yükseltmek amacıyla oluşturduğu bir kadın kuruluşları birliğidir.

Çalışmalarını, üyesi kuruluşların koordinasyon ve entegrasyonunu sağlayarak proje bazlı yapmaktadır. İKADDER tarafından aile destek hizmetleri kapsamında üç proje yürütülmektedir:

 1. EVTEM Projesi (Ev ve Evlilikte Temel Bilgiler Projesi)
 2. UYMA! Projesi (Aile ve Gençleri Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığından Koruma Projesi)§
 3. 3G- Gençlerle Geleceğe Gidiyoruz Projesi

İKADDER madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında:

– Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu (STK-ÇOGEP)’nun Madde Bağımlılığı Komisyonunun Koordinasyonunu yürütmekte;

–  Türkiye Aile Platformu(TÜRAP)’nun Türkiye çapındaki Bağımlılık Komisyonunun Karar Organında yer almakta;

–   Üyesi olduğu Platformlar kanalıyla 300 STK’ya ulaşma imkânı bulunmaktadır.

2006 yılında Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda,  İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Diyanet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın katkılarıyla “Sağlıklı Gelecek Maddeye Değil Sevgiye Bağlı” sloganı başlığı altında bir kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında yurt çapında kurum ve kuruluşlara madde bağımlılığı ile mücadele alanında proje üretmeleri için çağrıda bulunulmuştu. Derneğimiz de bu ulusal kampanyaya katkı sağlamak amacıyla UYMA! Projesini geliştirmiştir.

PROJE MODELİ

Yapılan araştırmalar dünyada ve ülkemizde bağımlılık yapan maddelerin kullanımında artış olduğunu göstermektedir.  Madde bağımlılığının topluma ve bireye verdiği zararlar göz önüne alındığında bireylere, ailelere, STK’lara, özel kuruluşlara ve kamuya önemli vazifeler düşmektedir. Bu çerçevede sosyal sorumluluk bilinciyle İKADDER olarak, ailelere ve topluma karşı bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür. UYMA! Projesinin etüt çalışmaları salt bilgi aktarımına dayanan çalışmaların madde bağımlılığını önlemede yeterli olamadığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda aşağıdaki model geliştirilmiştir:

Eğitmen eğitimine destek veren farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. (Psikiyatr Prof. Dr. İlhan Yargıç,  Sosyal Psikolog Doç. Dr. Osman Sezgin,  Sosyolog Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih Kılıçarslan, Başkomiser Zafer Ercan, Klinik Psikolog Mehmet Dinç)

Danışma Kurulu projenin farklı aşamalarında eğitici ve danışman olarak destek sağlamıştır.

 

UYMA! PROJE DÖNGÜ ÖZETİ

Proje, direk halka seminer vermeyi değil, halkla birebir çalışmalar yapan STK’larda,  bilinçli personel yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu noktada İstanbul’da sosyal hizmet alanında çalışan STK’lara çağrı yapılmış, madde bağımlılığı ile mücadelede görev yapabilecek gönüllü/üye veya personellerini, proje eğitimlerine yönlendirmeleri talep edilmiştir.

Mülakat yöntemiyle projede görev alacak STK temsilcileri belirlenmiş, STK’larla projenin standartlara göre yürütülmesi için protokol imzalanmıştır. STK temsilcileri, Danışma Kurulunun hazırladığı eğitimlere katılarak “Katılım Belgesi” almışlardır.

2006 yılında Danışma Kurulu rehberliğinde eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Bu materyaller hedef kitle özelliğine ve ihtiyaca göre güncellenmektedir. Eğitim sonrasında görev alan kişilere çalışmalarında kullanmak üzere eğitim materyalleri (genç ve yetişkin sunum slaytları, CD’ ler, projede kullanılacak olan doküman; form, eğitim öncesinde ve sonrasında hedef kitleye uygulanacak testler, şablon, vb) teslim edilmiştir.

Uyma! Projesinde görev alan gönüllülerin çalışmalarını desteklemek amacıyla yıl içinde, Gelişim Seminerleri (ergenlik dönemi özellikleri, aile tutumları, madde bağımlılığına yol açabilen ruhsal sorunlar, vb.) düzenlenmiştir.

Proje gönüllüleri eğitimleri, koordinatör denetiminde yapmakta, sunum anında hedef kitlenin özelliklerinin aynı olmasına( ebeveyn, genç gibi) dikkat edilmektedir. Projeyi uygulayacak kurumlara, gençlere yönelik uygulama programlarını spor, müzik, gezi, sosyal hizmet çalışmaları, izcilik gibi faaliyetler eşliğinde yürütmeleri için alternatif etkinlik önerileri sunulmuştur.

Proje kapsamında bilgilendirme programlarına katılan ve madde bağımlılığı konusunda yüksek risk taşıyan, özellikle dezavantajlı grupların ve yoksul aile fertlerinin belirli aralıklarla Uyma! Proje Gönüllüleri tarafından evlerinde ziyaret edilmeleri önerilmiştir. Bu ziyaretlerde hedef kitlenin bağımlılık açısından gözlemlenmesi, burada da bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmesi, projenin amacına ulaşması açısından önemlidir. Bütün bu çalışmalar ve elde edilen verilerin yorumlanması Uyma! Projesi standartlarına göre yapılmaktadır.

Test sonuçları: İki yıl içinde uygulanan testleri değerlendirdiğimizde ön test sonuçlarının % 66.8 oranında doğru olduğu, program bitiminde uygulanan son test sonucunda doğruluk oranının %80.3 çıktığı görülmüştür. Bu sonuçla eğitimlerin etkili olduğu söylenebilir.

Bir başka test sonucunda da halka, bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğunu anlatmak konusunda zorlandığımızı söyleyebiliriz. Yanlış bilgileri doğru bilgilerle düzeltmek yeni bir bilgiyi öğretmekten oldukça zordur.

Proje kapsamında psikolojik danışmanlardan oluşan bir destek grubu bulunmakta, gerektiği zaman STK temsilcilerine ve hedef kitleye danışmanlık yapmaktadırlar.

Proje kapsamında iki tiyatro oyunu sahnelenmiştir

2008 yılında, senaryosu projemizi destekleyen bir psikolog tarafından yazılan “ÖZGÜRLÜK” adlı ilk oyunumuz sahnelenmiştir. Amaç, öncelikle gençlerin çok yakınlarında olan sigara ve alkole başlama nedenleri konusuna dikkatleri çekmek olarak belirlenmiştir.

Program sonunda yapılan katılımcı anketlerinde tiyatronun olumlu yönde oldukça etkili olduğu görülmüştür.

2009 yılı sonunda proje katılımcıları gençlerin senaryosunu yazdıkları ve oynadıkları “ANNE, SANA İHTİYACIM VAR” adlı tiyatroyu, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği salonunda, sahnelemişlerdir. Oyun, ilgisiz bir annenin maddeye yönelen kızı ve etrafında geçen olayları anlatmaktadır. Senaryosunu yazan genç, iki yıldır UYMA! Projesini takip etmiş ve oyuncular da Uyma! Projesi eğitimi almışlardır.

2009 yılında, madde bağımlılığı önleme programları gençlere ve ailelere  “Bilinçli Yaşam Seminerleri” başlığı altında verilmiştir:

Her biri dört hafta süren Stres ve Yönetimi, Öfke ve Yönetimi, Problem Çözme Becerileri, seminerleri gerçekleştirilmiştir. Gençlerden okulda, evde ve sokakta davranışlarını not etmeleri istenerek yazılı ödevler verilmiştir. Bir sonraki hafta, aldıkları notlar üzerinde konuşularak değerlendirme; doğru davranışların desteklenmesiyle yapılmıştır. Yanlış davranışları, kendi gözlemleri ile görmeleri sağlanmıştır.

Uyma Proje Gönüllülerine (UPG) verilen Gelişim Semineri

 • Ergenlik Dönemindeki Çocuğu Anlamak,
 • Madde kullanımı önleme metodu olarak ebeveynlere bir davranış önerisi: Çocuğa Sağlıklı Özgüven Kazandırmak 1,
 • Ergenlerle İletişim,
 • Çocuğa Sağlıklı Özgüven Kazandırmak 2,
 • Ailede Denge Prensibi,
 • Çocukla İletişim,
 • Kişilik Gelişiminde Ebeveynin Rolü,
 • Aile Sisteminin Bireysel Özelliklere Etkisi,
 • Bağımlılığa Yol Açan Ruhsal Sorunlar,
 • Bağımlılıklar ve Anne-Baba Tutumlarının Etkisi,
 • Bağımlılık Yapıcı Maddeler; Sınıflandırılması, Kullanım Yolları Ve Etkileri,
 •  Kişilik Bozukluklarının Bağımlılığa Etkisi,
 •  Madde Bağımlılığı Önleme Çalışmaları,

Uyma! Proje Gönüllülerine(UPG) bilgi desteği sağlayan bu “Gelişim Seminerleri” psikiyatr, psikolog ve alanda çalışan uzmanlar tarafından verilmiştir.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı önleme projesi olan UYMA! Projesi, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği’nin destekleri ve gönüllülerimizin gayretleri ile bu süre içinde 119 sunumla 2691 kişiye ulaşmıştır. • § Bu metin, farklı bölgelerde uygulanmasını sağlamak amacıyla UYMA! Projesinin alana kattığı yenilikler ve geliştirdiği model uygulama ve sonuçları hakkında bilgi vermektir.